Bivaxfabriken

Bivaxfabriken skapades sommaren 2019 i Uppsala för att vara en del av framtiden och minska det vardagliga bruket av plast. Vi erbjuder lokalproducerade bivaxdukar av svenskt bivax som fungerar som ett hållbart substitut till engångsplast i köket.

Sortering