Tillbaka

Guide i psykologiska frågor

Finnas till och navigera medvetet i livet

94 kr
66 kr MERA-pris

Boken är tunn, 86 sidor, och innehåller korta avsnitt, som jag Maj-Britt Lindahl i eget perspektiv gjort lättlästa men ändå informativa. Jag hoppas dels att läsarna ska få svar på frågor men framför allt inspireras att vidareutveckla sig själva och sin upplevelsevärld (den värld som alla lever i som mest omedelbart). Boken består av tre delar. Mittendelen utgörs av fallbeskrivningar och de flankerande delarna av mer analyserande och övergripande resonemang.

Författare: Maj-Britt Lindahl , Uppsala.

Jag är legitimerad psykolog 0ch psykoterapeut, docent och specialist i klinisk psykologi. Under mitt yrkesverksamma liv var jag ungefär lika mycket universitetslektor i psykologi som klinisk psykolog. Det var det sista, som svarade mot mina drömmar, och som jag fortsatte med som privatpraktiker efter min pensionering.

Guide i psykologiska frågor

Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut, docent och specialist i klinisk psykologi. Under mitt yrkesverksamma liv var jag ungefär lika mycket universitetslektor i psykologi som klinisk psykolog. Det var det sista, som svarade mot mina drömmar, och som jag fortsatte med som privatpraktiker efter min pensionering.